Bản Dịch 1926     Cựu Ước:   Tân Ước:
   
 
So với bản dịch:  

Xin Xem Video


tumblr site counter